دانستنی ها

مروری کوتاه بر تکنولوژی تولید روغن کنجد فرابکر بیسفود

blog-image بیسفود 15 مهر 1397

روغن کنجد فرابکر

به روغن هاي گیاهی خوراکی گفته می شود، که با استفاده از دستگاه هاي استخراج مکانیکی مانند پرس سرد بدون استفاده از حرارت، تهیه می شود به گونه اي که روي ماهیت روغن و یا چربی تغییرات کیفی و شیمیایی انجام نشود. حداکثر دماي خروجی براي روغن هاي تهیه شده به روش پرس سرد بیش از 45 درجه سانتی گراد نمی باشد. در این روش به دلیل روغن کشی در دمای پایین و عدم استفاده از هرگونه افزودنی های شیمیایی کم‌ترین تغییرات در ترکیبات و خواص تغذیه‌ای روغن ایجاد شده و روغنی کاملاً طبیعی و خالص با رنگ، عطر و طعم مطبوع حاصل می‌گردد.

روغن کنجد فرابکر بیسفود

روش تولید روغن کنجد فرابکر بیسفود

الف- نگهداری کنجد در سیلو: نگهداری دانه کنجد در سیلو شرایط خاصی دارد از جمله مهمترین آن هوادهی مناسب دانه ها می باشد و دمای نگهداری 4 الی 10 درجه سانتی گراد باید حفظ گردد.
ب- بوجاری: برای استخراج روغن، ابتدا باید دانه های کنجد بوجاری گردد که این عمل موجب جداسازی شن و علف های هرز و نهایتاً سبب تمییز و یک دست شدن دانه ها می شود.
ج- استخراج: در استخراج روغن به روش پرس سرد بعد از عملیات مقدماتی، دانه ها بوسیله ی قیف تغذیه وارد دستگاه پرس سرد میگردد که پرس از نوع حلزونی بوده و بر اساس مکانیسم چرخ گوشت ساخته شده است. دانه ها پرس شده و روغن از کنجاله (مخلوط پوست دانه) جدا می گردد. در مرحله بعد روغن توسط میکروفیلترهای مخصوصی صاف شده و لرد (واکس یا همان موم روغن که نشان دهنده طبیعی بودن روغن است و درصورت نگهداری روغن در سرما سبب کدر شدن روغن می شود) از آن جدا می گردد